Qatbit en oas med motell och restaurang vid vägen. I baracker bodde här många arbetare som jobbade på vägen. De flesta gästarbetare.

Frukost och artsgenomgång varje kväll.